دکتر مهدی عبدلی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)، روان درمانگر و سکس تراپیست

 

فلوشیپ سکسوال مدیسین (طب جنسی ) ازاتحادیه متخصصان اروپا۲۰۱۶
مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم :۱۳۹۵-۱۳۹۲
معاونت آموزشی دانشکده پزشکی جهرم ۱۳۹۴
دوره آموزشی سکسوال مدیسین (طب جنسی ) در انجمن سکسوال مدیسین اروپا ۲۰۱۵
تدریس و برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی در حوزه های:

_ اختلالات جنسی:
_ روان درمانی :

افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواس ،مشکلات فردی، اختلال خواب،  بیش فعالی،  مشکلات زناشویی،
اختلالات روان تنی،  خانواده درمانی،  مشاوره پیش از ازدواج،  آزمون های شخصیت،  آزمون های هوش،  نوار مغزی

 

خدمات  درمانی  دکتر مهدی عبدلی

درمان بیماری های خلقی، اضطرابی، اختلالات خواب، اختلالات تفکر

  • مشاوره و درمان اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان، اختلالات بیش فعالی
  • مشاوره و درمان مشکلات زناشویی و اختلالات جنسی
  • بیماری های شناختی سالمندان، اختلالات حافظه و دمانس
  • درمان اختلالات روان تنی و درد های با منشأ عصبی
  • روان درمانی های فردی و گروهی، خانواده درمانی
  • انجام مشاوره های پیش از ازدواج
  • انجام تستهای مختلف روانشناسی: تست های شخصیت، هوش، سنجش اضطراب و افسردگی و…
  • نوار مغزی با تکنولوژی دیجیتال

دوره های آموزشی:

تربیت سکستراپیست
آسیب شناسی روانی

دوره های آموزشی دکتر مهدی عبدلی